Artikel 1. Gegevensverwerking

-       Gegevens van aangemelde cursisten zal worden vastgelegd zodra aanmelding definitief is. Uw aanmelding start zodra u op de website Hondentrimopleiding.nl het formulier hebt ingevuld. Deze gegevens zullen in de mailbox bewaard worden en in ons cursistendatabase worden vastgelegd. Zodra u officieel start en het contract hebt ondertekend, is uw aanmelding definitief en zal u in onze database worden vastgelegd. Indien u ervoor kiest om niet te starten met de opleiding, dan zal u uit onze database worden verwijderd.

 

Artikel 2. Database

-       De Hondentrimopleiding heeft een database met alle cursisten die bij ons de opleiding hebben gevolgd. Hierin worden vastgelegd wie over een geldig Diploma beschikken.

-       De volgende gegevens worden vastgelegd:

o   Voor- en achternaam

o   Adres, postcode en woonplaats

o   Telefoonnummer en emailadres

o   Startdatum, betalingsdatum en voortgang gedurende de opleiding

o   Naam stagebedrijf, adres, naam begeleider, telefoonnummer & emailadres stagebegeleider

o   Geboortedatum en Geboorteplaats

o   Diploma (datum van slagen)

o   Losse documenten

§  Beoordeling praktijkexamen

§  Beoordeling theorie-examen

§  Inhoud van je stageboek

§  Ingeleverde opdrachten

 

Artikel 3. Gegevensdeling

-       Gegevens vertrekt aan de Hondentrimopleiding worden niet verkocht op gedeeld met andere instanties, met uitzondering van de volgende bedrijven:

o   OKDV.nl & Jetty.nl: Kiest uw stagebegeleider aan het einde van uw opleiding voor een waardebon, dan zal het volgende worden gedeeld met de betreffende groothandel:

§  Voor- en achternaam

§  Datum van slagen

§  Naam stagebedrijf, naam begeleider en plaats van stagebedrijf

o   AVVT: Aan het einde van de opleiding geven wij de volgende gegevens door aan de Algemene Vereniging voor Trimsalons:

§  Voor- en achternaam

§  Adres, postcode en woonplaats

§  Telefoonnummer en emailadres

§  Datum van slagen

Met deze gegevens bent u een jaar gratis lid en kunt u alle voordelen van de vereniging benutten. Wilt u dat de AVVT deze niet vastlegt, dan kun u dit op uw slagingsdatum aan de AVVT doorgeven.

o   ABHB: Aan het einde van de opleiding geven wij de volgende gegevens door aan de Algemene Belangenvereniging voor het hondentoiletteer bedrijf:

§  Voor- en achternaam

§  Datum van slagen

o   Groomers: Aan het einde van de opleiding geven wij de volgende gegevens door aan het blad Groomers, waarmee u tussen de geslaagden komt te staan:

§  Voor- en achternaam

§  Woonplaats

§  Datum van slagen

 

 

Artikel 4. Vastlegging en deling gegevens binnen de Hondentrimopleiding

-       Vastlegging van uw aanmelding gebeurd digitaal via de contactformulieren op Hondentrimopleiding.nl

-       Medewerkers van Hondentrimopleiding hebben een geheimhoudingsovereenkomst met betrekking tot uw gegevens getekend. Enkel het secretariaat en het bestuur kan inzage in de volledige gegevens van onze cursisten krijgen. Docenten en examinatoren hebben inzage in de presentielijst.

-       Tijdens lesdagen en examen zullen wij u vragen om de aanwezigheidslijsten in te vullen, hiermee houden we uw aanwezigheid bij. Tijdens examen zal u gevraagd worden om uw volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats te noteren, deze zullen worden gebruikt voor het maken van uw Diploma en dienen correct te worden ingevuld.

-       De inhoud van je stageboek en je ingeleverde opdrachten zullen maximaal 1 jaar bewaard worden na het behalen van je diploma. Daarna zullen deze gegevens gewist worden.